Day: February 25, 2022

นักศึกษา ป เอก นิเทศหัวการค้า รับทุนวิจัย วช. ปี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารลังกาสุกะ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษา ป เอก นิเทศหัวการค้า นายรณภพ นพสุวรรณ รับทุนวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารลังกาสุกะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

Read post