Day: August 22, 2022

ยินดีต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ มาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24 ชั้น 15…

Read post