Category: ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสังสรรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ของชาว D.Com.Arts ป.เอก นิเทศหัวการค้า

บรรยากาศอบอุ่นของ พี่ๆ น้องๆ มีกัน 6 รุ่นเหนียวแน่น เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่นใจ สำเร็จการศึกษาตามแผนด้วยคุณภาพคับแก้ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย ในงานมีกิจกรรมเฮฮา กระชับความสัมพันธ์ ผ่อนคลาย และจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ขอบคุณน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณกุ้ง (เมตตา ปราบสุทธา) พี่ใหญ่รุ่น 5 เจ้าของตลาดหัวมุม…

Read post

DComArts Get-together กิจกรรมสานสัมพันธ์อาจารย์ รุ่นพี่ และนักศึกษา รุ่น 6

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย ยินดีต้อนรับ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 6 ด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 6 หลังจากการเรียนออนไลน์มาตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น (ภายใต้การดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข)

Read post