หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณณฐอร นพเคราะห์ หรือ “ต๊อกแต๊ก A4”

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณณฐอร นพเคราะห์ หรือ “ต๊อกแต๊ก A4” และคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ “การสร้างตราสินค้าเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยความเชื่อเรื่องพญานาค เส้นทางนาคาวิถี” ขึ้นแท่นเป็น (ว่าที่) ดอกเตอร์ คนแรกที่เป็นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด ปริญญาโทควบเอก ขอบคุณภาพจาก Toktak Nathaorn Noppakor

อ่านต่อ

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย เผยผลงานวิจัยชาชัก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความนิยมนักท่องเที่ยมากที่สุด

“ลังกาสุกะ” คือ ดินแดนที่มีอาณาจักรโบราณอายุกว่า 1,900 ปี ตั้งอยู่บนคาบสมุทรแหลมมลายู และเชื่อได้ว่ามีศูนย์กลางของของความรุ่งเรื่องอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย หมายถึง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส พื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา เกิดจากการที่มีผู้คนจากที่ต่าง ๆ เดินทางเข้ามาค้าขายในดินแดนแห่งปลายด้ามขวานของไทยเคยเป็นท่าเทีบเรือขนาดใหญ่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า เกิดเป็นประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดนายรณภพ นพสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอผลงานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารลังกาสุกะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามจังหวัดชายแดนใต้” งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยทำการสำรวจสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลในท้องถิ่นและสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วประเทศ นายรณภพ นพสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเจ้าของผลงานวิจัย เปิดเผยว่า “จากการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วประเทศ จำนวน 1348 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยรู้จักหรือเคยได้ยิน คำว่า ลังกาสุกะ จำนวน 942 คน คิดเป็นร้อยละ 69.90 และรู้ว่าดินแดนนแห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าเทียบเรือขนาดใหญ่มีอายุยาวนานมากกว่า 1900…

อ่านต่อ

กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ และได้รับการต้อนรับสู่ครอบครัว D. Com. Arts อย่างอบอุ่นโดยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และคณาจารย์ใน “กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7” นอกจากนี้ นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้เส้นทางการเรียนปริญญาเอกจากรุ่นพี่ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน และการทำวิจัย ผ่านกิจกรรม workshop และกิจกรรมสนุกๆ ณ โรงแรม Courtyard by Marriott North Pattaya เมื่อ 22-24 ตุลาคม 2565

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ มาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ป.เอก นิเทศหอการค้าไทย ร่วมศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส เอกชนชั้นนำเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ประกาศยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม Metaverse เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ล่าสุดนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับบริษัท VR WARE จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาเทคโนโลยี Metaverse ร่วมกันและวางแผนแนวทางศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อยอดในอนาคต รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต สามารถเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์และบริษัท VR WARE จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกได้เรียนรู้เทคโนโลยี Metaverse ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่สำคัญมากมาย ได้แก่ VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) ถือเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์โลกเสมือนให้สมจริงและมีมิติมากยิ่งขึ้น โดย VR ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างปฏิสัมพันธ์แบบสามมิติผ่านการผสมผสานองค์ประกอบภาพลงไปในโลกดิจิทัล ส่วน AR…

อ่านต่อ

เสวนาวิชาการ “เตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างาม”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างาม วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.  2565 ณ ห้อง Co-Working Space อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เวลา 09.00 – 16.00 น. พบการเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับ รูปแบบการดำเนินชีวิต YOLD Lifestyle การสื่อสารการตลาด YOLD Society การวางแผนเรื่องการเงิน YOLD Financial กำหนดการ 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน 10:01 – 12:00 น. รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่ม YOLDการดูแลสุขภาพและอาหารสำหรับกลุ่ม YOLD 13:01 – 16:00 น. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำหรับกลุ่ม YOLDประสบการณ์สร้างตราสินค้ากับกลุ่ม YOLDการวางแผนการเงินสำหรับกลุ่ม YOLDนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างาม 4…

อ่านต่อ

D.Com.Arts Academic Excellence Workshop: Communication and Digital Trace: Methodology, Writing and Memory

Communication and digital trace: Methodology, writing and memory Workshop administrated by Dr. Hadi Saba Ayon (Le Havre Normandy University, France; Atma Jaya Catholic University of Indonesia) Organization: School of Communication Arts at University of the Thai Chamber of Commerce Date and place: 28 May, 2022; 09:00-16:00 @ Swissotel Bangkok Ratchada, 204 Ratchadapisak Road, Huay Kwang,…

อ่านต่อ

นักศึกษา ป.เอกนิเทศ หัวการค้า บุกเวทีงานสัมมนานานาชาติด้านการสื่อสารการตลาด

นักศึกษา ป.เอกนิเทศ หัวการค้า บุกเวทีงานสัมมนานานาชาติด้านการสื่อสารการตลาด สร้างประสบการณ์ระดับ World Class นำเสนองานวิจัย 2 เรื่อง ได้รับความชื่นชมจากนักวิชาการด้านการสื่อสารการตลาดระดับโลก Professor Philip Kitchen กูรูที่มีงานเขียนตำราด้านการสื่อสารการตลาดจำนวนมาก ปรมาจารย์ด้านการสื่อสารการตลาดระดับโลก Professor Philip Kitchen เลือกผลงานของนักศึกษาปริญญาเอก นิเทศหัวการค้า ณัฐพล จิตประไพ รับรางวัล Best competitive paper award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 26th International Conference on Corporate and Marketing Communications”

อ่านต่อ

งานวิจัย ป เอก นิเทศหัวการค้ามุ่งค้นหานวัตกรรมการสื่อสาร

อีกความเข้มแข็งทางวิชาการของนักศึกษา ป เอก หัวการค้า  กับงานวิจัยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกาารวิจัยแห่งชาติ (วช.ของนายนัฐพล จิตประไพ เรื่อง การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อความแข๋งแกร่งของตราสินค้าผักผลไม้กระป๋องแปรรูปของไทยบนเวทีการค้าโลก ในกิจกรรมการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่มหาวิทนาลัยหอการค้าไทย โดยรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของแบรนดฺผักผลไม้กระป๋องไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ในตลาดอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ที่มาให้ข้อมูลและแล่งปันปรสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยนำไปพัฒนาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำไปเป็นใช้เพื่อขยายความเป็นเจ้าตลาดผลิตภัณฑ์ของไทยในเวทีการค้าโลกให้มากขึ้นต่อไป

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้รับทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว ป. เอก นิเทศหัวการค้า ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร จิรภัทร์ เริ่มศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ในโอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565 จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ หลังจากเคยเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้าผ้าย้อมครามสกลนคร ในปี 2561 ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังคุณภาพสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศไทย

อ่านต่อ

หลักสูตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัด Panel และนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติที่กรุงมะนิลา

นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดได้รับเชิญให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัด Panel ในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติที่กรุงมะนิลา เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติและเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาการระดับสากลของหลักสูตร Video Presentation

อ่านต่อ

นักศึกษา ป เอก นิเทศหัวการค้า รับทุนวิจัย วช. ปี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารลังกาสุกะ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษา ป เอก นิเทศหัวการค้า นายรณภพ นพสุวรรณ รับทุนวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารลังกาสุกะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

อ่านต่อ