Day: July 7, 2021

หมอดูต๊อกแต๊ก A4 เตรียมพร้อมขึ้นแท่นเป็นว่าที่ ดร. งานก็แน่น แต่เรียนก็รุ่ง!

ผ่านไปแล้ว กับการสอบวัดระดับคุณสมบัติ (qualifying examination) ของนักศึกษาทุนปริญญาเอก อย่าง หมอดูต๊อกแต๊ก A4 ณฐอร นพเคราะห์ ของเรา เรียกว่าขึ้นแท่นเป็นว่าที่ ดร. อย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะ ซึ่งนอกจากงานจะแน่นแล้ว ยังแบ่งเวลาเรียน ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้อีก บอกเลยว่า…

Read post

นิเทศฯหอการค้าเผยผลวิจัย “โควิด-19″ทำคนเครียดเสี่ยงตกงาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลวิจัย “โควิด – 19” เกินครึ่งเครียดเสี่ยงตกงาน เชื่อหลังกรกฎาคมนี้ สถานการณ์ดีขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัยประชามติแห่งเอเชีย (ANPOR)…

Read post

ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทย วิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหวังกระตุ้นเศรษฐกิจสู้พิษโควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ที่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นเมื่อเริ่มศักราชใหม่ปี 2563 กลายมาเป็นไฟลามทุ่งขยายความเสียหายไม่เฉพาะประเทศจีนที่เป็นต้นทางของกรณีการระบาดอย่างรุนแรงและขยายลุกลามไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอุตสาหรรม การห้ามเดินทางของประชากรโลกส่งผลความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวโลก เฉพาะในประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีสัดส่วน 18-20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และเป็นอุตสาหกรรมพระเอกที่รัฐบาลตั้งความหวังให้เป็นแม่ทัพในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตามเป้าหมายเพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากการชะลอตัวของพิษสงครามการค้าของมหาอำนาจโลก

Read post

ป.เอกนิเทศ หอการค้า เผยผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย โตสุดในเอเชีย

ผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย – จากที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชียซึ่งประกอบด้วยธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยนั้น ธุรกิจบริการรักษาทางทันตกรรมถือเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญที่สร้างรายได้จำนวนมากเข้าประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด

Read post

เอารางวัลหญิงเก่งไปเลย! หมอดูต๊อกแต๊ก A4 กับบทบาทใหม่ นักศึกษานิเทศการตลาดป.เอก ม.หอการค้าไทย

ปัจจุบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โทและเอกมีการเปิดสอนกันอย่างมากมายแทบจะทุกมหาวิทยาลัย จะมีหลักสูตรไหนบ้างที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน 

Read post

บีโอไอเยอรมนี จับมือ ป.เอก นิเทศฯ หอการค้าไทย บุกตลาดยุโรปชวนลงทุนประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21…

Read post

ป.เอก นิเทศฯม.หอการค้าไทยผลิตครูไทยสู่เวทีวิชาการโลก

เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21…

Read post

ป.เอก นิเทศฯม.หอการค้าไทยบินลัดฟ้าโชว์ผลวิจัยชาวยุโรป พร้อมผลิตดุษฎีบัณฑิตรับใช้สังคม

เมื่อเร็วๆ นี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม จำนวน 14 คน…

Read post

ม.หอการค้าไทยจับมือหอการค้าจังหวัดสกลนคร เผยผลวิจัยผ้าย้อมคราม สร้างอัตลักษณ์สินค้าธรรมชาติแท้

สร้างอัตลักษณ์สินค้าธรรมชาติแท้ – นายจิรภัทร เริ่มศรี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย(ซ้าย), คุณเศกสรร ชนาวิโชติ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสกลนคร และรศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

Read post

“ผิดพลาด-ล่าช้า” ต่างชาติฮือฮามหากาพย์เลือกตั้งไทย

เลือกตั้งบ้านเรา ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีปัญหา เลือกตั้งมาเดือนกว่ายังไม่รู้ใครจะเป็นนายกฯ พรรคไหนจะเป็นรัฐบาล พูดง่ายๆ คือป่านนี้ยังไม่รับรองผลอย่างเป็นทางการ หนำซ้ำยังมีความบกพร่อง ผิดพลาดเกิดขึ้น ขนาดนับคะแนนใหม่ที่นครปฐมเขต 1 ยังผิด จนผู้แพ้เรียกร้องให้เลือกตั้งใหม่ และเปิดคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศ

Read post