Category: บทความ

หมอดูต๊อกแต๊ก A4 เตรียมพร้อมขึ้นแท่นเป็นว่าที่ ดร. งานก็แน่น แต่เรียนก็รุ่ง!

ผ่านไปแล้ว กับการสอบวัดระดับคุณสมบัติ (qualifying examination) ของนักศึกษาทุนปริญญาเอก อย่าง หมอดูต๊อกแต๊ก A4 ณฐอร นพเคราะห์ ของเรา เรียกว่าขึ้นแท่นเป็นว่าที่ ดร. อย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะ ซึ่งนอกจากงานจะแน่นแล้ว ยังแบ่งเวลาเรียน ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้อีก บอกเลยว่า…

Read post

เอารางวัลหญิงเก่งไปเลย! หมอดูต๊อกแต๊ก A4 กับบทบาทใหม่ นักศึกษานิเทศการตลาดป.เอก ม.หอการค้าไทย

ปัจจุบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โทและเอกมีการเปิดสอนกันอย่างมากมายแทบจะทุกมหาวิทยาลัย จะมีหลักสูตรไหนบ้างที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน 

Read post

บรรณารักษ์ดีเด่น

รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำนวยการ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักวิชาการรุ่นใหญ่วัย 60 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญได้แก่ ประธานคณะอนุกรรมการบริการวารสารเครือข่ายนักวิจัยประชามติแห่งเอเชีย (Asia Network for Public Opinion Research : ANPOR) กรรมการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ…

Read post

การสื่อสาร ความรัก ความนับถือ ปภณ จงธนะวณิช+รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

ทุกวันนี้เรียนจบแล้วทำงาน (นาน) แล้ว แต่ถ้าพลังหมดเมื่อไร หลายคนชอบหาเวลากลับไปกราบไหว้อาจารย์สมัยที่เรายังเด็ก ความรักความผูกพันที่แน่นแฟ้นคือ ความรักความนับถือที่เชื่อไหมว่าจะให้พลังและแรงบันดาลใจที่ดีเสมอ……. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/life/life/547056

Read post