Category: ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัด Panel และนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติที่กรุงมะนิลา

นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดได้รับเชิญให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัด Panel ในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติที่กรุงมะนิลา เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติและเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาการระดับสากลของหลักสูตร Video Presentation

Read post

นักศึกษา ป เอก นิเทศหัวการค้า รับทุนวิจัย วช. ปี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารลังกาสุกะ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษา ป เอก นิเทศหัวการค้า นายรณภพ นพสุวรรณ รับทุนวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารลังกาสุกะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

Read post

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Research Instrument and Statistical Analysis Design

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Research Instrument and Statistical Analysis Design โดย Professor Dr. Sung Kyum Cho, Dean of the…

Read post

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Writing for publication: Effective research writing techniques

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Writing for publication: Effective research writing techniques โดย Associate Professor Dr. Changsong Wang, Center for…

Read post

นิเทศฯหอการค้าเผยผลวิจัย “โควิด-19″ทำคนเครียดเสี่ยงตกงาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลวิจัย “โควิด – 19” เกินครึ่งเครียดเสี่ยงตกงาน เชื่อหลังกรกฎาคมนี้ สถานการณ์ดีขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัยประชามติแห่งเอเชีย (ANPOR)…

Read post

ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทย วิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหวังกระตุ้นเศรษฐกิจสู้พิษโควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ที่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นเมื่อเริ่มศักราชใหม่ปี 2563 กลายมาเป็นไฟลามทุ่งขยายความเสียหายไม่เฉพาะประเทศจีนที่เป็นต้นทางของกรณีการระบาดอย่างรุนแรงและขยายลุกลามไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอุตสาหรรม การห้ามเดินทางของประชากรโลกส่งผลความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวโลก เฉพาะในประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีสัดส่วน 18-20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และเป็นอุตสาหกรรมพระเอกที่รัฐบาลตั้งความหวังให้เป็นแม่ทัพในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตามเป้าหมายเพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากการชะลอตัวของพิษสงครามการค้าของมหาอำนาจโลก

Read post

ป.เอกนิเทศ หอการค้า เผยผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย โตสุดในเอเชีย

ผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย – จากที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชียซึ่งประกอบด้วยธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยนั้น ธุรกิจบริการรักษาทางทันตกรรมถือเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญที่สร้างรายได้จำนวนมากเข้าประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด

Read post

บีโอไอเยอรมนี จับมือ ป.เอก นิเทศฯ หอการค้าไทย บุกตลาดยุโรปชวนลงทุนประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21…

Read post

ป.เอก นิเทศฯม.หอการค้าไทยผลิตครูไทยสู่เวทีวิชาการโลก

เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21…

Read post