Author: Natthakorn Ruengdit

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้รับทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว ป. เอก นิเทศหัวการค้า ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร จิรภัทร์ เริ่มศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ในโอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565 จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ หลังจากเคยเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้าผ้าย้อมครามสกลนคร ในปี…

Read post

หลักสูตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัด Panel และนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติที่กรุงมะนิลา

นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดได้รับเชิญให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัด Panel ในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติที่กรุงมะนิลา เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติและเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาการระดับสากลของหลักสูตร Video Presentation

Read post

นักศึกษา ป เอก นิเทศหัวการค้า รับทุนวิจัย วช. ปี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารลังกาสุกะ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษา ป เอก นิเทศหัวการค้า นายรณภพ นพสุวรรณ รับทุนวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารลังกาสุกะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

Read post

กิจกรรมสังสรรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ของชาว D.Com.Arts ป.เอก นิเทศหัวการค้า

บรรยากาศอบอุ่นของ พี่ๆ น้องๆ มีกัน 6 รุ่นเหนียวแน่น เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่นใจ สำเร็จการศึกษาตามแผนด้วยคุณภาพคับแก้ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย ในงานมีกิจกรรมเฮฮา กระชับความสัมพันธ์ ผ่อนคลาย และจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ขอบคุณน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณกุ้ง (เมตตา ปราบสุทธา) พี่ใหญ่รุ่น 5 เจ้าของตลาดหัวมุม…

Read post

DComArts Get-together กิจกรรมสานสัมพันธ์อาจารย์ รุ่นพี่ และนักศึกษา รุ่น 6

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย ยินดีต้อนรับ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 6 ด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 6 หลังจากการเรียนออนไลน์มาตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น (ภายใต้การดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข)

Read post

DComArts ผ่านการประเมิน SAR ปีการศึกษา 2563 ในระดับดีมาก

ความภาคภูมิใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ ป.เอกนิเทศหัวการค้า จากผลการประเมิน SAR ในระดับดีมาก ที่คะแนนเฉลี่ยรวม 4.4 และได้ค่ะแนนในระดับดีมากใน 4 องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.98 ในองค์ประกอบที่ 2 ที่เป็นคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา…

Read post

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Research Instrument and Statistical Analysis Design

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Research Instrument and Statistical Analysis Design โดย Professor Dr. Sung Kyum Cho, Dean of the…

Read post

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Writing for publication: Effective research writing techniques

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Writing for publication: Effective research writing techniques โดย Associate Professor Dr. Changsong Wang, Center for…

Read post